Usmernenie organizovania turnaja
Vzhľadom na opatrenia UVZ, ktorý povolil organizovať športové podujatia hromadnej povahy (bez testovania účastníkov a bez nahlasovania na RÚVZ) len v počte max. 6 osôb v jednom okamihu, STZ a ATAtennis upravujú podmienky, za ktorých sa môžu od 5. 12. 2020 konať turnaje:

Disciplíny: dvojhra
Prezentácia: 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. Hráči sa môžu dostaviť do areálu najskôr 30 minút pred svojím plánovaným zápasom a sú povinní opustiť areál najneskôr do 30 minút po odohraní zápasu.

Ďalšie povinnosti usporiadateľa:

1. zabezpečiť prítomnosť max. 6 osôb v jednom okamihu v priestore konania podujatia (povoliť vstup na kurty iba pre hráčov a vrchného rozhodcu, bez iného sprievodu),
2. vstup a pobyt v mieste konania podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou; pri výkone športovej činnosti rúško nie je potrebné,
3. v mieste konania podujatia sa zakazuje konzumovať pokrmy a nápoje (s výnimkou hráčov na kurte),
4. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
5. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
6. zaistiť pri vstupe do priestorov konania podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
7. zabezpečiť pri vstupe do priestorov konania podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Hráči a osoby s respiračným ochorením sa nemôžu zúčastniť podujatia.
8. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a zákaz podávania rúk,
9. pri účasti na športovom podujatí a pri príchode a odchode z neho zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov a osoby vykonávajúce športovú činnosť),
10. športové podujatie sa musí uskutočniť bez obecenstva,
11. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Hlavný sponzor okruhu

ďalšie videá »

Head to headATA Rebríček TOP 25


Fotky z turnajov
© 2017-2018 ATAtennis o nás | pravidlá | zmluvy | kontakt