Pravidlá
PREAMBULA
ATAtennis je okruh tenisových turnajov organizovaných pre amatérskych hráčov. Cieľom okruhu je sprostredkovať amatérskym tenistom možnosti porovnania výkonnosti na základe rebríčkov, ktoré zahŕňajú výsledky turnajov prihlásených do okruhu ATAtennis a hraných podľa týchto pravidiel.

Pre širšie medzinárodné hodnotenie sú turnaje okruhu ATAtennis otvorené pre hráčov zo Slovenska ako i iných krajín.§1 Hrací poriadok

Hrací poriadok predstavuje súbor základných pravidiel pre organizáciu turnajov ako i celého okruhu ATAtennis (ďalej len "okruh").

Hrací poriadok je záväzný pre všetkých organizátorov turnajov zaradených do okruhu.§2 Tenisový okruh turnajov

Okruh ATAtennis pozostáva z turnajov v dvojhre, štvorhre, turnajov dvojíc a družstiev.


(1) Organizácia okruhu

(1.1) Činnosť okruhu organizuje a v celom rozsahu zabezpečuje občianske združenie ATAtennis cez svoj výkonný výbor (ďalej len "výbor").

(1.2) Výkonný výbor združenia je súčasne výkonným výborom okruhu.

(1.3) V otázkach neupravených týmito pravidlami rozhoduje výbor väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

(2) Účasť na okruhu

Turnajov okruhu ATAtennis sa môže zúčastniť každý amatérsky hráč, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:


(2.1) Do 18.roku veku nebol registrovaný ako výkonnostný hráč

(2.2) Hráči, ktorí na základe svojej výkonnosti dostali divokú kartu od výboru

(2.3) Prihlási sa na turnaj v lehote stanovenej organizátorom

(2.4) Platí riadne a včas štartovné poplatky za účasť.

§3 Turnaje

(1) Kategórie turnajov

Turnaje okruhu sú rozdelené do týchto kategórií:

(1.1) Masters series turnaje

4 hlavné turnaje okruhu. Každý z týchto turnajov sa hrá spravidla na inom type povrchu.


(1.2) Turnaje A kategórie

Patria sem všetky bežné turnaje, na ktorých sa zúčastní aspoň 16 hráčov .


(1.3) Turnaje B kategórie.

Sem patria turnaje určené pre hráčov s nižším ratingom t.j. tohto turnaja sa nesmú zúčastniť hráči top15 aktuálneho ATArankingu.

Organizátor si vyhradzuje dve divoké karty na tento druh turnaja, avšak nie z top10!!

(2) Hracie systémy

(2.1) Komplet systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že všetci porazení hráči pokračujú v turnaji. Hrá sa o konečné umiestnenie na každom mieste.

(2.2) Prince systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že 2.kolo hrajú všetci hráči. Hráč, ktorý prehrá svoj druhý zápas v poradí, ďalej v turnaji nepokračuje.

(2.3) Kombi systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že oproti systému komplet sa nehrajú všetky zápasy o umiestnenie.


(2.3) Skupinový systém

Hrá sa systémom "skupiny a pavúk". To je v prípade,že sa na turnaj prihlási málo hráčov.

- výkonný výbor –

Bratislava, 27.10.2008
Hlavný sponzor okruhu

ďalšie videá »

ATA Rebríček TOP 25


Fotky z turnajov
© 2017 ATAtennis o nás | pravidlá | zmluvy | kontakt